Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

 

Kada govorimo o viziji, prihvatamo sledeću definiciju vizije:


„Vizija je san od Boga koji budi strast kod vernika, koji žele da vide ostvarenje tog sna“.

Kao Crkva Novog Sada sanjamo da vidimo naš grad pod uticajem Duha Svetog i pretvaramo san u akciju gradeći savremenu crkvu u kojoj su svi dobrodošli; u kojoj vlada atmosfera ljubavi i nade, slavljenja i molitve, učeništva i akcije; koja značajno doprinosi i dosezanju 10 procenata novosađana za Hrista.

Verujemo da je put do ostvarenja tog sna kroz sledeće korake:• To je san o modernoj crkvi, koja je svesna duha svog vremena, i u skladu sa tim utiče na ljude oko sebe, a pri tome ne kompromituje poruku koja joj je poverena od Boga.

• To je san o proaktivnoj crkvi, koja utiče na svet oko sebe, noseći na prvom mestu i iznad svega evanđelje, a na drugom mestu šireći hrišćanske vrednosti aktivnim služenjem potrebama društva oko nas.

•To je san o crkvi slavljenja i molitve, koja snažno naglašava molitvu i slavljenje kao temelje života crkve.

•To je san o crkvi u kojoj je razvijena briga za emocionalno stanje osobe, kroz grupni i pojedinačni rad, gde se pruža prilika za suočavanje sa bolom prošlosti i gde ljudi bivaju oslobođeni od ropstva koje ih vezuje.

• To je san o crkvi koja razvija Biblijske porodične vrednosti, razvijajući zdravu porodicu kao osnovu crkve, a samim tim i društva.

• To je san o crkvi koja ima razvijen rad sa decom i porodicom, i od mladosti gradi ispravne stavove u životima ljudi oko nas.

• To je san o crkvi koja je privlačna za mlade i koja nudi atraktivan odgovor za njihova pitanja.