Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

Galerija :: PHZ

Bogosluzenja
Kampovi
Royal Rangers
Zivot CrkveGalerija prikazuje odabrane slike iz života naše crkve. Kažu da slika govori više od hiljadu reči. Da li je to istina može da se diskutuje, ali fotografije su ovde da vam komuniciraju kako izgleda praktično šta mi verujemo. Grčko ime za crkvu je eklesija, što se prevodi na srpski jezik "pozvani". Crkvu čine ljudi, ne građevina, niti organizacija, jer ni građevina ni organizacija ne može biti pozvana. Pozvani su ljudi koji se udružuju oko zajedničkog verovanja i zajedničkog doživljaja Isusa Hrista.