Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

Royal Rangers

Kraljevki izviđači u prirodi
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

Royal Rangers (Kraljevski izviđači), je služba razvijena u SAD, 1962. kao hrišćanski mentorski program za tinejdžere i decu. Cilj Royal Ranger-a je da omogući razvoj mladih ljudi u četiri životne oblasti: duhovno, fizički, telesno i socijalno. Shodno tome tako i koncipramo naše aktivnosti – one su miks igara, zadataka, novih veština, druženja i duhovne pouke.

Moto Royal Ranger-a je "biti spreman u svakoj situaciji". Način kroz koji to postižemo je kroz razvoj izviđačkih veština i boravak u prirodi. Više o Royal Ranger-ima možete saznati na: Blogu.

Kraljevski izviđači nije ime dato iz ponosa, u smislu da smo mi "najbolji" izviđači. Kraljevski su jer pripadaju i služe Kralju nad kraljevima, Gospodu Isusu Hristu. Royal Rangers je služba sa jasnim hrišćanskim, evanđeoskim identitom.

Izviđački odred (termin koji mi koristimo je pleme) pri našoj crkvi se zove Zlatni Hrast.

Sastanci se odžavaju subotom od 15-17 časova. Godište dece je od 6-17 godina i deca i tinejdžeri su podeljeni u četiri starosne grupe.

Informacije o Royal Ranger-ima možete dobiti od Geng Mišel-a