Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBE | NEDELJA 17.00 i 19.00

Alfa kurs

#TRYALPHA
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

Alpha kurs je nenametljiv, zabavan i informativan kurs o osnovnim pitanjima hrišćanske vere. To je prilika gde u maloj grupi ljudi, gosti kursa mogu da razgovaraju o osnovnim životnim pitanjima.

Sastanak je jednom nedeljno, traje dva sata, a počinje sa obrokom, nakon čega sledi govor i diskusija na temu koja je prethodno prezentovana. Tokom diskusije svako je slobodan da kaže svoje mišljenje i da postavi pitanja, jer ništa nije neumesno, niti suviše jednostavno. Pitanja mogu biti tipa: "Zašto Bog dozvoljava zlo?"; "Zašto sam ovde?"; " Kuda vodi ovaj život?"

Gosti kursa su uglavnom ljudi koji inače ne dolaze u crkvu ili imaju običaj da dođu u crkvu ponekad ali nisu sigurni da su zapravo razumeli osnove hrišćanske vere. Alpha kurs je za svakog ali je posebno namenjen sledećim grupama ljudi:

  • Za one koji žele da nauče više o Bogu i hrišćanstvu
  • Za one koji kritikuju crkvu i imaju mnogo sumnji
  • Za one koji žele da obnove svoje znanje o Svetog pisma
  • Za one koji idu redovno u crkvu ili nikad nisu bili u njoj
  • Za ljude koji veruju da je život mnogo više od onog što živimo

Teme koje se obrađuju na Alpha kursu su sledeće: "Ko je Isus Hristos?"; "Zašto je Isus morao da umre?"; "Zašto mogu da verujem?"; "Kako i zašto da se molim?"; "Da li Bog isceljuje danas?", "Kako nas Bog vodi?" itd.

Više o Alpha kursu možete saznati na serbia.alpha.org ili na internacionalnoj stranici alpha.org, kao i na Facebook stranicama Alpha zapadni Balkan i Imaš pitanja - probaj Alfu.

Alpha se u Protestanskoj Hrišćanskoj zajednici održava periodično, a najavu Alpha pratite na našem sajtu ili se raspitajte preko našeg kontakt telefona/mejla.