Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

 

NAČELA VEROVANJA PROTESTANTSKE HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE

I. BIBLIJA (SVETO PISMO)

Verujemo da je Biblija ili Sveto pismo jedino, pisano, Božje otkrivenje dato ljudima. Bog je autor Svetog pisma. Osim Svetog pisma drugog izvora načela verovanja nema. Sveto pismo su pisali sveti Božji ljudi nadahnuti od Boga. Bog je u svom proviđenju nadahnuo same pisce biblijskih spisa, pripremao ih i opremio potrebnim karakterom, sposobnostima i iskustvima.

II. Bog

Na temelju Svetog pisma verujemo u jednoga, živoga trojednoga Boga – koji je sebe otkrio u tri lica (osobe): Otac, Sin i Sveti Duh. Svakome od ove tri osobe pripada jednaka čast, slava i poštovanje kao istinitom Bogu.

Na temelju Svetog pisma verujemo u Gospoda Isusa Hrista, koji je:

1. Poslan od Oca, sišao s neba, uzeo na sebe ljudsku prirodu čudom devičanskog začeća, silom Duha Svetoga, - dakle postao je čovek kao i ostali ljudi, u svemu osim greha;

2. Predan na krst, umro na njemu da zadovolji pravednost Božiju svojom zastupničkom smrću, izneo je na krst grehe svega sveta i za njih podneo punu kaznu božanskog gneva umesto nas – svojom krvlju postavši pravda Božija za nas;

3. Sahranjen i treći dan ustao iz mrtvih u istom, ali proslavljenom telu. Kroz njegovo uskrsnuće omogućio je svima onima koji veruju u Njegovo delo, novi život – nanovorođenje. Hristos nam je omogućio njegov identitet, njegovu pravednost i njegov život.

III. Duh Sveti

Na temelju Svetog pisma verujemo da je Duh Sveti treće lice Božanstva i da je u svemu jednak Bogu Ocu i Bogu Sinu. Prosvetljenjem, On omogućava ljudima da razumeju Sveto pismo. Njega je pozvao Bog- Otac na osnovu dovršenog dela Gospoda Isusa Hrista da delo spasenja sprovede u život. Namera Duha Svetog jeste da nas učini sličnima sinu Božijem. On izgrađuje hrišćanski karakter, teši i disciplinuje verne ljude..

IV. Čovek

Na temelju Svetog Pisma verujemo da je čovek vrhunac Božijeg stvaranja. Bog je stvorio čoveka po svom obličju dajući mu duhovne, moralne i razumske sadržaje. Čovek je svojim ličnim neposlušanjem otkrivenoj volji Božijoj, postao grešno stvorenje i začetnik grešnih potomaka, ogrehovljenih i koji čine greh. Zbog toga su ljudi odvojeni od Boga i nalaze se pod pravednim Božijim sudom. Jedini put spasenja za čoveka je zato zastupničko delo Isusa Hrista.

V. Opravdanje verom

Grešniku koji veruje u Hristovu zastupničku žrtvu, Bog u opravdanju uračunava pravednost Hristovu i proglašava grešnika pravednim u Hristu, tako da u isto vreme i Bog ostaje pravedan i opravdava onog koji veruje u Isusa Hrista.

VI. Crkva

Na temelju Svetog pisma verujemo da postoji jedna i istinita crkva - Crkvi pripadaju svi vernici bez obzira na naciju, boju, rasu i stalež i denominaciju (crkvenu grupaciju).

Na temelju Svetog pisma takođe verujemo da je mesna (lokalana) crkva osnovna jedinica zajedničkog delovanja vernih osoba na području gde žive.

VII. Bogosluženja

Verujemo da je slavljenje Boga inspirativno tako da u našim bogosluženjima ima puno muzike i pesme.

Verujemo da Božija reč menja ljudska srca i da je namenjena svim ljudima tako da se na našim bogosluženjima čita i propoveda Biblija na narodnom jeziku.

Verujemo da evanđelje treba da čuje svako ljudsko biće tako da su naši sastanci otvoreni za svakog i svi su dobro došli.

VIII. Državna vlast

Na temlju Svetog Pisma verujemo da je državna vlast od Boga postavljena radi mira i ispravnog poretka, te smo stoga dužni da joj se pokoravamo i da je podupiremo u pravednim težnjama. Hrišćani su dužni da se mole za vlast kako bi pod njenom upravom živeli tihi i mirni život u svakoj pobožnosti i čistoti bez obzira da li se slažu sa trenutnom političkoj opcijom koja je na vlasti.

Verujemo prema Svetom pismu u odvojenje religije od države i ne vezujemo se za nacije, političke organizacije i njihove ideologije. Svaki vernik ima međutim slobodu da po svojoj savesti i razumevanju Božije volje odredi svoje stavove prema politici, naciji i društvu. U političkom angažmanu, vernici imaju slobodu da samostalno odaberu opciju koja prema njihovom mišljenju najbolje zastupa njihove interese, i da aktivno podupiru njen rad.