Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

PHZ MUSIC Youtube kanal

Youtube kanal
PHZ MUSIC

Youtube stranica koja predstavlja muzičke projekte u produkciji Protestanske Hrišćanske zajednice. Verujemo da je odnos sa Bogom inspirativan i da je prirodna reakcija na taj odnos pesma i slavljenje. Iz tog razloga naše službe i aktivnosti su uvek propraćene muzikom.

Verujemo da je svako vreme obeleženo svojim muzičkim izražajem, i ni jedan muzički pravac sam po sebi nije ni dobar ni loš. Poruka muzike je značajna, ne muzički stil, a Crkva treba da slavi Boga prema stilu koji obeležava njihove vreme. PHZ Music propagira savremeni muzički izraz u duhovnosti.Hvala ti 5

Hvala Ti 5 - On je tu

Album sadrži 12 pesama i dostupan je u obliku originalne štampe CD-a visokog kvaliteta zapisa i mp3 verzija koju primate putem maila.

Cena (Srbija): 400 RSD*
Cena (inostranstvo): 7 EUR**

Poručite album

* u cenu nije uračunata poštarina; ** u cenu je uračunata poštarina
Hvala ti 5

Hvala Ti 5 - On je tu

Album sadrži 12 pesama i dostupan je u obliku originalne štampe CD-a visokog kvaliteta zapisa i mp3 verzija koju primate putem maila.

Cena (Srbija): 400 RSD*
Cena (inostranstvo): 7 EUR**

Poručite album

* u cenu nije uračunata poštarina; ** u cenu je uračunata poštarina

Naša izdanja  • Hvala ti 5 / On je tu (Promo)  • Hvala ti 5 / On je tu - Ti paziš na mene  • NOVI MOST / Live @ PHZ - Tvoje srce želim  • KAP 2009 / Rhema - Gospod govori