Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

Prijatelj porodice

Razvoj zdrave, funkcionalne i sretne porodice
Prijatelj porodice

Porodica je u samom centru Božijeg interesovanja, Bog je stvorio porodicu kao osnovu ljudskog društva i života. Kao crkva, mi verujemo u porodicu i želimo da podržimo vernike naše crkve i građane Novog Sada u razvoju zdrave, funkcionalne i sretne porodice. To činimo na sledeći način:

A. Predavanja i seminari – periodično organizujemo seminare i predavanja stručnjaka na temu odgoja dece, braka, rešavanja konflikta u braku. Govornici su stručnjaci u njihovoj oblasti, terpeuti, savetnici ili teolozi. Trudimo se da njihova predavanja budu praktična, primenjiva i interesantna. Najave seminara možete pratititi na našem sajtu.

B. Kurs o braku – Kurs za bračne parove su razvili Niki i Sila Li, autori bestselera: Knjige o braku i Knjige za roditelje. U braku su preko trideset godina, imaju četvoro dece i višegodišnje iskustvo u savetovanju bračnih parova. Bračni kurs su započeli 1996, došlo je do eksplozivnog širenja po svetu i danas se kurs organizuje na hiljade mesta širom sveta.

Tokom sedam predavanja kursa bračni parovi će biti obučeni: da bolje razumeju jedan drugog, da nauče da komuniciraju mnogo efikasnije, da se približe jedan drugom kroz rešavanje konflikata, nađu način da ne povređuju jedan drugog, poboljšaju odnos sa svojim roditeljima i roditeljima svog supružnika, razviju bolju seksualnu intimnost, otkriju jezik ljubavi svog supružnika i mnogo, mnogo više.

Teme koje se obrađuju na kursu su sledeće:

   1. Izgradnja čvrstih temelja - na ovom sastanku parovi otkrivaju svoj životni stil i kako ovaj stil utiče na njihov brak i otkrivaju mnogo više o potrebama i željama partera, naročito na emocionalnom nivou.

   2. Umetnost komunikacije - znati dobro slušati je veština od vitalnog značaja za snažan brak. Na ovom sastanku parovi vežbaju da komuniciraju svoja osećanja i uče veštinu efektivnog slušanja.

   3. Rešavanje sukoba - na ovom sastanku parovi će naučiti četiri principa u rešavanju sukoba, kako reći jedan drugom koliko ga cenimo, da prihvate različitost, pregovaraju o žarištima sukoba i da se nauče moliti jedno za drugo.

   4. Moć praštanja - u ovoj lekciji imenuju se načini na koje neminovno povređujemo jedni druge i kako se praštanjem osloboditi basa i osvete. Uči se da je praštanje proces kroz imenovanje povreda, kako reći izvini i otpustiti povredu.

   5. Uticaj roditelja u prošlost i sadašnjost - ova lekcija pomaže parovima da prepoznaju kako porodice u kojima su odrasli utiču na način na koji tretiraju jedan drugog. Takođe se razmatra kako izgraditi dobar i zdrav odnos sa njihovim roditeljima, roditeljima bračnog partnera i šire porodice, i kako povrede iz detinjstva mogu biti isceljene.

   6. Dobar seks - na seksualnoj intimnosti treba raditi i razvijati je. To nije samo šlag na torti, nego je vitalni sastojak same torte. U ovoj lekciji parovi se ohrabruju da razgovaraju o seksualnom odnosu i da prepoznaju gde trebaju promenu.

   7. Ljubav na delu - na ovom predavanju se govori o pet načina na koji možemo komunicirati ljubav-kroz reči, vreme, dodir, poklone i služenje. Parovi otkrivaju koji izraz ljubavi je najznačajniji za njihovog partnera i kako to da praktikuju.

Za koga je kurs? Bračni kurs je za svaki bračni par, bilo da su zajedno jednu godinu ili šezdeset, bilo da osećaju da imaju snažnu vezu ili imaju problema. Bračni kurs je zasnovan na hrišćanskim principima, napravljen je za parove koji su vernici ali i za one koji ne pohađaju crkvu.

C. Aktivnosti za porodicu – Odnose smatramo ključnim faktorom, i želimo da omogućimo roditeljima da provode što više vremena sa svojom decom. U tome im pomažemo organizujući druženja za roditelje i decu, kampovanja, izlete, pidžama žurke...